28.10.2015 - Skupna novinarska konferenca ob zaključku skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore 14.10.2015 – Škofja Loka – Otvoritev Čistilne naprave Reteče z novinarsko konferenco 8. 10. 2015 - Občina Gorenja vas - Poljane - Otvoritev čistilne naprave Gorenja vas 29.9.2015 - Občina Železniki - Novinarska konferenca ob zaključku projekta 3.7.2015 – Škofja Loka – Odprtje Centralne čistilne naprave Škofja Loka 17.6. 2015 – Škofja Loka - Tudi Zbirni mestni kanal – »območje Tehnik« v pričakovanju uporabnega dovoljenja 6.5.2015 - Škofja Loka – Uspešna izgradnja primarne kanalizacije v Puštalu 14.10.2014 – Škofja Loka – Generalni pregled opravljenih del na kanalizacijskem sistemu 22.7.2014 – Škofja Loka – Novinarska konferenca in voden ogled po Centralni čistilni napravi Škofja Loka 20.6.2014 - Novinarska konferenca in otvoritev čistline naprave v Žireh 17.6.2014 - Železniki - Zaključek gradnje in zagon I. faze čistilne naprave Železniki in začetek gradnje II. faze 4.6.2014 - Škofja Loka - Gradbišče pri Tehniku - Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore dobiva končno podobo 10.4.2014 – Škofja Loka - Gradnja nove čistilne naprave v Retečah se bliža koncu 20.11.2013 - Škofja Loka - Gradbena dela v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore so v zaključni fazi 5.9.2013 - Občina Železniki - Začetek posodobitve in razširitve čistilne naprave Železniki 30.1.2013 - Občina Škofja Loka - Začetek gradnje kanalizacijskega sistema v Občini Škofja Loka 6.12.2012 - Občina Gorenja vas – Poljane podpisala pogodbo za posodobitev in razširitev čistilne naprave 6.12.2012 - 2. novinarska konferenca Gorenja vas – Poljane 7.11.2012 - Škofja Loka - Posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka 12.10.2012 - Žiri - Začetek posodobitve in razširitve čistilne naprave Žiri 12.10.2012 - Žiri - Slavnostni podpis pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega sistema 25.4.2012 - Gorenja vas - Poljane - Slavnostni podpis pogodbe z izvajalci 11.1.2012 - Skupna novinarska konferenca s ponovoletnim sprejemom vseh štirih občin investitork ob predstavitvi skupine projektov
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011