Novinarska konferenca ob začetku posodobitve in razširitve čistilne naprave Železniki
© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011