Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda

v porečju Sore
Operacija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore povezuje vse štiri občine na Škofjeloškem: Škofjo Loko, Gorenjo vas – Poljane, Železnike in Žiri.

 

Cilj operacije je optimalna ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Sore z izgradnjo in izboljšavo kanalizacijskih sistemov ter posodobitvijo in razširitvijo čistilnih naprav.

Pomen operacije je velik tako z okoljskega vidika kot z vidika zagotavljanja bolj kakovostnega življenja prebivalcev in nadaljnjega razvoja območja.Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, v katerem so opredeljene razvojne prioritete varstva okolja na področju voda.


 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011